Tekniset tiedot

LS Keskiviikko on tabloidikoossa.

Lehden palstaluku on 6 palstaa. Tutustu moduulitaulukkoon ja mainosmalleihin:
Moduulitaulukko
Mainosmalleja

Valmiit pdf-aineistot: aineistot.lskeskiviikko@kaakonviestinta.fi
Valmistettavat aineistot osoitteeseen: valmistus.lskeskiviikko@kaakonviestinta.fi

Paikkavaraukset ja aineistoaikataulut

Mainospaikkavaraukset maanantaina klo 12 mennessä mediamyynnistä.

Valmistettavat aineistot maanantaina klo 12 mennessä: valmistus.lskeskiviikko@kaakonviestinta.fi
Painovalmiit pdf-aineistot maanantaina klo 14 mennessä: aineistot.lskeskiviikko@kaakonviestinta.fi

Valmis aineisto

Valmiiksi aineistoksi hyväksytään vain PDF-tiedosto (ver­sio 1.4–1.5), joka on tehty sanomalehtiasetuksilla Adobe Acrobat Distiller –ohjelmalla tai tulostamalla High Quality Print -PDF-luontiasetuksilla. PDF-tiedostoon ei saa sisällyttää mitään väriprofiilia.
Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan.

Värit prosessi CMYK, kuvien resoluutio minimissään 200dpi, kokonaisvärimäärä max 240 %.
Musta väri PDF-tiedostossa CMYK-väreissä, K=100% ja CMY=0%.
Väriprofiili WAN-IFRAnewspaper26v5.iccv.

Fontit tulee sisällyttää PDF-tiedostoon (Embed), eikä mustissa teksteissä saa käyttää muita värejä.

Painovalmis mainos tulee tehdä lopulliseen kokoonsa ja mainostiedostot tulee nimetä selvästi (mainostaja, lehti, julkaisupäivä, koko). Painovalmiissa mainoksessa ei saa olla marginaaleja, leikkaus- eikä painomerkkejä.

Ai­neis­tol­le pi­tää teh­dä mainospaikka­va­raus en­nen ai­neis­ton lä­het­tä­mis­tä.

Valmistettava aineisto

Valmistettavaksi aineistoksi katsotaan kaikki muut paitsi sanomalehtikelpoiset painovalmiit PDF-tiedostot.

Mainostuotanto valmistaa mainoksen asiakkaan toimittaman graafisen ohjeistuksen ja asettelumallin mukaan. Il­man graa­fis­ta oh­jeis­tus­ta mainos tehdään par­haak­si kat­so­tul­la ta­val­la ve­do­smainok­sen ai­ka­tau­lul­la.

Ai­neis­tol­le pi­tää teh­dä mainospaikka­va­raus en­nen ai­neis­ton lä­het­tä­mis­tä.

Mainoksen valmistusmaksu on 4,50€/moduuli. Tekstin jälkeen luokitellussa osuudessa on ns. vapaiden millien osalta mainosvalmistusmaksu 0,11€/pmm.

Käsikirjoituksen vastaisista vedoskorjauksista laskutetaan tuntihinnan mukainen veloitus. Minimiveloitus 85€. Aineisto- / linjasiirto muihin lehtiin 30€ mainoskierrokselta.
Hintoihin lisätään alv.

Tekijänoikeudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää Kaakon Viestinnän valmistamaa mainosaineistoa sekä Kaakon Viestinnän tuottamia logoja ja muita mainoksiin sisältyviä teksti- ja kuvaelementtejä vain Kaakon Viestinnän medioissa. Muuhun käyttöön asiakkaan tulee pyytää Kaakon Viestinnän etukäteinen suostumus.